Мисия,

Ценности,

Визия,

Цели

Мисия

Нашата мисия е, развивайки себе си, да служим на клиентите си, и така да променим към по-добро света, обществото, бизнеса и всеки човек – клиент, партньор, колега или просто приятел.

Искаме да присъстваме на пазара със своята индивидуалност и по свой начин, като съчетаваме в работата си най-доброто от световно утвърдените бизнес модели. Затова в развитието на Модус трайно сме вградили светоусещането си, своите знания и опитности, своите най-добри и най-светли стремежи и вярата, че бизнесът може и трябва да бъде начин на общуване, размяна на мисли и подтик към развитие и усъвършенстване.

 

 

 

 

Ценности

В пътя си следваме дълбоко осмислените от нас духовно познание и мъдрост, които сме научили от световни мислители и са и наши споделени послания:

Ние сме убедени, че няма постижение, което да не е резултат на търпение и упорита работа – няма пирамида, която да не е построена камък по камък. Вярваме, че само един е начинът да постигнем успех - със здрава работа.

Това, което определя посоката на живота е не какво правиш, а как го правиш. Затова наше правило е да правим най-доброто, което можем, в нещата, в които сме най-добри.

Невъзможно е да се напредва по пътя без цел. Убедени сме, че в живота намираме само това, което търсим с цялото си сърце. Затова винаги изцяло се отдаваме на работата, която вършим.

Вярваме, че познанието, дълбочината и развитието се постигат само в изпитанията. Затова не се плашим от предизвикателствата и буриите - единствената сигурна загуба е отказа да опиташ.

Силата на убеждението движи нещата и прави всички промени възможни. Знаем, че неуспехът никога няма да ни застигне, ако решението ни да успеем е достатъчно твърдо. Затова упорстваме, докато успеем.

Постигането на нашите цели е възможно само когато в личния си живот и чрез личния си пример ежедневно създаваме и утвърждаваме еталона за личностите, на които принадлежи бъдещето - свободни, достойни и активни граждани, почтени и можещи професионалисти, добри хора, съпричастни към нуждите на другите.

 

 

 

Визия

Бъдещето на Модус Консулт е съществена част от нашето собствено бъдеще.

Ние искаме за нашата компания това, което искаме и за себе си – нарастваща мощ и потенциал за развитие, увереност и ресурс за приемане на все по-мащабни предизвикателства, престижно и достойно име - символ на надеждност, професионализъм и заслужаващо доверието, което другите изпитват към нас.

Виждаме за Модус Консулт бъдеще като една от най-уважаваните, ценени и търсени консултантски компании – както от местния и международния бизнес, така и от неправителствените организации, творците и изявените личности от европейското бъдеще на България.

Модус Консулт да бъде синоним на професионализма с човешко лице – съчетание на професионалните умения с разбирането за очакванията и нуждите на клиента, взаимност и съпричастност в проблема.

Вярваме в своята визия и работим упорито и целенасочено за превръщането й в реалност.

 

 

 

Цели

 

Модус Консулт е сплотен отбор с ясни и конкретни цели:

  • Развитие на модерна консултантска структура, адекватна на растящите пазарни изисквания, която обхваща всички аспекти и потребности на бизнеса: право, финанси, данъци, мениджмънт;
  • Задълбочаване на контактите с неправителствени организации, работещи в различни социални сфери;
  • Включване в работата за хармонизиране на законодателството с правото на Европейския Съюз;
  • Разширяване на социалните ангажименти чрез предоставяне на правна помощ;
  • Предоставяне на on-line услуги в сферите ни на дейност;
  • Разширяване на професионалните контакти в международен аспект.