Начин на работа

Стил

Силата на Модус консулт е в баланса между строгия професионализъм и комфорта в общуването с нас.

Ние не се страхуваме от новостите и промените, а се стремим към тях - за това винаги сме способни на най-доброто.

Професионална увереност, компетентност, грижа за интересите на клиента, цялостно и навременно обслужване на разумни цени – това е същността на нашия стил.

Имаме доверието на нашите клиенти, защото им създаваме комфорта на информираната сигурност и възможността за съвместно взимане на решения.

Познание и опитности, силно желание и вяра, търпение и много любов – това е нашата формула.

 
 
 
 
 

Принципи на работа

Основните принципи на нашата работа са:

 • Поддържане на висока квалификация и прецизност в работата, резултат от разностранния опит и специализация на екипа;
 • Коректност, лоялност и етичност в човешките и професионални отношения;
 • Спазване на договорените с клиента срокове;
 • Индивидуален подход към всяка ситуация. Всеки наш клиент получава уважение, решение, изготвено специално за него и своевременна информация за хода на работата по неговия казус;
 • Спазване на европейските и световни стандарти на правна регламентация и придържане към най-добрата и утвърдена бизнес практика при разрешаване на всеки конкретен случай;
 • Конфиденциалност и избягване конфликт на интереси при поемане на казуси и проекти.
 

Основни форми на работа

Предлагаме висококвалифицирана юридическа и бизнес помощ като съдействаме на български и чуждестранни лица и компании в техния стремеж да установят и развият дейността си в съответствие с най-новите разпоредби на действащото законодателство. За тази цел ние предоставяме:

 • Богата гама специализирани консултации и услуги в сферата на бизнеса и правото;
 • Текуща информация за изменения на нормативните актове, които се отнасят до предмета на дейност на клиента, придружена с коментар и конкретни препоръки;
 • Писмени становища по конкретни въпроси на клиенти и разработване на модел за решаване на поставените проблеми;
 • Правни анализи и прогнози, изработване на бизнес модели за структуриране и управление;
 • Медиация;
 • Процесуално представителство и надеждна защита на интересите на всеки клиент;
 • Широкообхватен анализ на състоянието и пазарните позиции на клиентите, теоретични разработки и практическа помощ за преструктуриране, развитие и управление на техния бизнес;
 • Програми за обучение в областта на всички аспекти на правото, управлението на персонала, преодоляване на конфликтни ситуации в работната среда.

Работните ни езици са: български, английски, френски и италиански.

Финансови отношения

Ценовата ни политика е гъвкава и отворена към клиента, адекватна на неговите индивидуални потребности и възможности. Затова във финасовите отношения с нас се чувстват еднакво комфортно както големи компании, така и малки търговци и физически лица.

Пазарната политика на Модус Консулт е насочена към разширяване на клиентската листа – Клиентът е най-важната причина и единствения смисъл на нашата работа.

Създаването на дългогодишни отношения с клиентите ни при спазване на баланс на взаимните търговски интереси са целта, която ни води в определянето на постоянно усъвършенстващата се ценова листа.

Предлагаме отворена система от опции на финансови отношения:

 • В резултат на продължително и ползотворно сътрудничество с нашия консултантски екип, много от клиентите ни предпочитат да сключат Абонаментен договор за услуги. Системата на фиксирано месечно заплащане е комбинирана с преференциални цени за всички правни услуги над включения в абонмента лимит. Този начин на работа предоставя на редовните ни клиенти максимално удобство в съчетанието на нужните им услуги с най-изгодната за тях тарифа. Същевременно тази система ангажира екипа да е в крак с актуалната дейност и всички текущи нужди на клиента, което позволява навременна и максимално адекватна реакция на поставения проблем.
 • Определяне на цена за всеки конкретен казус.
 • Почасово заплащане.

Потърсете ни за да Ви предоставим подробности за цени, тарифи, отстъпки и принципи на индивидуалното договаряне.