Екип

Всеки експерт в Модус Консулт има специализация в отделен правен отрасъл и ползва професионално чужд език.

Структурата е изградена на четири нива - от партньор до младши сътрудник.

Работим с мрежа от изявени специалисти като външни експерти според необходимите за всеки конкретен случай специфични познания.

Съществува и мрежа от асоциирани членове на екипа за работа по отделни проекти.

За работа в страната е изградена мрежа от партньори – адвокати, адвокатски кантори и консултантски екипи и фирми.


Янита Тончева - управляващ съдружник

Даниела Шиклева - старши адвокат

Свилена Димитрова - адвокат

Живко Димитров - младши адвокат

Йоанна Иванова - младши адвокат

Румяна Ташева - управител

Анита Димитрова - oфис администратор

Eмил Ботев - консултант структуриране и
развитие на бизнеса

Людмила Йонкова - офис мениджър

Биляна Георгиева - адвокат

       

Янита Тончева – управляващ съдружник

 

Образование:

1987 – 1991 г. СУ “Св. Климент Охридски” – София, магистърска степен, право

Обучение в програми на International Development Law Institute/American Bar Association,:

 • Арбитраж и медиация (1993г.)
 • Приватизция на търговско предприятие (1994 г.)
 • Договор за франчайзинг(1995г.)
 • Договор за лизинг (1995г.)
 • Търговска несъстоятелност (1995г.)

   

Професионален опит:

1999 – до настоящия момент: Собственик на адвокатска кантора “Модус Консулт”

1995 – 1999 г. Съдружник в адвокатска кантора “Модус Консулт” ООД

1994 – 1995 г. Мениджър “Правен отдел” в “АФА” ООД – счетоводство, финанси, одит

1991 – 1994 г. Съдружник в адвокатска кантора “Екс Леге”

   

Участие в проекти:

 • Проучвания, писмени становища и консултации за Световната Банка по въпроси за социално и здравно осигуряване;
 • Due diligence на “Плама” АД;
 • Продажба на “Мобилтел” АД;
 • Преговори за продажбата на “Нова Деница” АД;
 • Несъстоятелност на “Капитал Банк” АД
   

Професионални ангажименти:

 • Арбитър в Търговския Арбитражен съд при националната юридическа фондация
 • Член на Българско сдружение на участници в програмите IDLI
 • Учредител на Клуба на жените предприемачи и мениджъри в България
 • Секретар на Българския национален съвет срещу длъжностните измами към ACFE
 • Съюз на българските художници
 • Фондация Златния Орфей 2000
 • Европейска мрежа на жените в полицията – България
 • International Development Law Institute/American Bar Association
 • Българска асоциация на търговците на метали.

Езици:

Английски

e-mail:

yatonchevamodus@netbg.com
 

  

Даниела Шиклева – старши адвокат


 

Образование:

1992 – 1998 г. СУ “Св. Климент Охридски” – София, магистърска степен, право

1995 – 1997 г. Стипендиант на фондация “Атанас Буров”

   

Професионален опит:

от 2002 г. Адвокат в “Модус Консулт”

2000 – 2002 г. Адвокат към САК

1999 – 2000 г. съдебен кандидат

1988 – 1998 г. технически организатор, деловодител и касиер към “Софпроект – МАГИС” ЕООД, гр. София

Учредител и член на Сдружение с нестопанска цел “Клуб на стипендиантите на Фондация “Буров”

   

Практика:

Търговско право, Трудово, Данъчно, Семейно и Наследствено право, с опит в изготвяне на документи, регистрации на фирми, консултации на български и чуждестранни клиенти при сключване на търговски договори, процесуално представителство и други

  

Езици:

Английски, италиански

e-mail:

dshiklevamodus@netbg.com
 

   

Свилена Димитрова - адвокат

 

Образование:

1995 – 2000 г. СУ “Св. Климент Охридски” – София, магистърска степен, право

Специализация:

2002 г. Университет “Aix - Marseille III” , Франция – “Френски език и култура”

   

Професионален опит:

от 2003 г. – Адвокат в “Модус Консулт”

2002-2003 г. Адвокат на дружество с ограничена отговорност с международно участие "Галия Соф" ООД

2000 – 2001 г. съдебен кандидат към СГС

1998 - 2001 г. Стажант в адвокатска кантора на адв. Б.Пенева от САК

   

Практика:

Търговско право, Облигационно право, Консултации на български и чуждестранни Дружества при сключване на договори; Международно Финансово и Данъчно право, Митнически режими на български и чуждестранни лица. Придобиване и освобождаване от българско гражданство, визови режими. Събиране на лоши вземания; Административно право; Практика по Закона за обществените поръчки; Трудово право; Процесуално представителство

   

Езици:

Английски, френски и руски

e-mail:

sdimitrovamodus@netbg.com
 

  

Живко Димитров - младши адвокат

 

Образование:

1995 - 2001 г. СУ “Св. Климент Охридски” – София, магистърска степен, право

Октомври - Декември 1997г. Хамбургски универскитет, юридически факултет, Специализация по немско право в Хамбург

1997 - 1999 г. University of Cambridge, Board of Continuing Education, Faculty of Law, Английско право и право на Европейския съюз

Август 2001 г. Берлинска фондова борса, камара на инвестиционните посредници Запознаване с дейността на инвестиционните посредници в борсовата търговия, придобиване на практически умения за осъществяване на борсовата търговия

1990 - 1995 г. НГДЕК "Св. Константин - Кирил Философ" (класическата гимназия) Средно образование

   

Профeсионален опит:

Ноември 2003 г. “Модус Консулт”

Януари - Ноември 2003 г. Свободна практика Юридически консултации

Август 2001 - Януари 2003 г. "Станчов, синове и ко" АД, София, Финансови консултации Юрист, младши финансов аналитик

   

Езици:

Английски, френски, немски, гръцки и руски

e-mail:

jdimitrovmodus@netbg.com
 

  

Йоанна Иванова - младши адвокат

   

Образование:

1997 - 2002г. Софийския Университет “Св. Климент Охридски” - Магистър по право

1993 - 1997г. Средно Общообразователно училище “Св.Св. Седмочисленици”, София

   

Профeсионален опит:

Октомври 2004 г. Младши адвокат в “Модус Консулт”

Януари 2004 г. Координатор – проекти в Евро-Български Културен Център

Април - Юни 2003 г. “Глобъл Нет” ЕООД - юридически сътрудник

Май 2002 г. Глобъл Нет” ЕООД – специалист

2001 – 2002 г. Сътрудник на “Българска Асоциация за Гражданско Общество и Правни Инициативи”

август 1999 г. Сътрудник при превода на поръчки за СЖС, София

   

Езици:

Английски, френски

 

Румяна Ташева - управител

 

Образование:

1997 - 2000 г. Технически университет, Стопански факултет, специалност Стопанско управление

1987 - 1992 г. Национална спортна академия

Специализация:

1989 г.Счетоводство и контрол

   

Професионален опит:

1995 г. и в момента “Модус Консулт”, управител

1994 - 1995 г.“Цар” ООД, управител

   

Практика:

Сделки с недвижими имоти, мениджмънт, счетоводство

   

Езици:

Английски

e-mail:

rtashevamodus@netbg.com
 

  

Анита Димитрова - офис администратор

  

Образование:

1997 г. СУ “Св. Климент Охридски”, Българска Филология

1992 - 1997 г. Природо-Математическа гимназия "Св. Климент Охридски" гр. Монтана

   

Профeсионален опит:

Декември 2003 г. Офис администратор в “Модус Консулт”

   

Езици:

Английски, руски

 

Емил Ботев - консултант структуриране и развитие на бизнеса


 

Образование:

1980 - 1985 г. Софийски Университет “Климент Охридски” Специалности:
1-ва: Психология/Философия;
2-ра : Английски език

1988 - 1989 г. АОНСУ, Аспирантура по Социална психология и Политология

   

Професионален опит:

1985 - 1986 г. – Специалист по психология Няколко столични училища

2002 - 2003 г. Директор Студентски дом “Цв. Спасов” - София

1989 - 1990 г. Директор на Творческия фонд Съюз на Артистите в България

1990 - 1992 г. Мениджър Търговия на дребно AUDAX Ltd. (лукс.стоки,електроника)

1992 - 1993 г. Търговски Директор RUTEK Ltd. (текстил, трикотаж, облекла)

1993 - 1994 г.Мениджър Продажби VIV - 5 Ltd. (мотоциклети, велосипеди)

1994 - 1996 г. Мениджър Нац. Дистрибуция KJS Bg (Своге, Морени, Сезони)

1996 - 1998 г. Мениджър Експорт KJS Bg /Kraft BG

1999 - 2001 г. Директор Продажби Elite Bg/Fort Koffiebranderiij (Елит кафе)

2001 - 2002 г. Директор Продажби,член на СД “Агрима” АД (Пепси,Присан, АкваДива)

2002 - 2003 г. Консултант Маркетинг и Продажби “Акварекс В” АД (Минерална вода) Консултант развитие на бизнеса “Санита” АД (Фармация)

От Март 2003 Консултант Структуриране и развитие на бизнеса “Модус Консулт”

   

Езици:

Английски, руски

e-mail:

ebotevmodus@netbg.com
 

  

Людмила Йонкова - офис мениджър

  

Образование:

1998 – 2003 г.Технически университет - Габрово

1980 – 1983 г. ТОХ “Кина Киркова” – гр. Плевен

   

Профeсионален опит:

Юли 2005 г.“Модус Консулт” - Офис мениджър

Януари 2004 - Юни 2005 г. Нотариална кантора – Технически сътрудник

Януари 2001 – Октомври 2003 г. Министерство на правосъдието - Технически сътрудник Министерство на правосъдието – Секретар-асистент на Министъра на правосъдието

Ноември 1997 - Януари 2000 г. Областен център – гр. Плевен - Технически сътрудник

   

Езици:

Английски

 

Биляна Георгиева - адвокат

 

Образование:

1999 – 2005 г. СУ “Св. Климент Охридски” – София, магистърска степен, право

2002 – 2003 г. Специализация по Америкаско бизнес право
Учредител и член на Съюз на студентите-юристи към Съюза на юристите в България

   

Профeсионален опит:

от 2004 г. Стажант в “Модус Консулт”

   

Езици:

Английски, немски